Fundació Miró


Fons documental


L’arxiu documental de Joan Miró comprèn correspondència, hemeroteca, fotografies, llibres procedents de la biblioteca personal de Miró i material heterogeni. La correspondència està constituïda per cartes adreçades a Miró per artistes, arquitectes, escriptors i amics, les quals suposen uns 800 documents. L’hemeroteca comprèn devers 5.000 documents, entre els quals destaquen els vuit volums d’articles de premsa nacional i internacional sobre Miró publicats entre 1918 i 1958. La recopilació d’articles sobre Miró ha tingut una certa continuïtat fins avui. També s’hi conserven alguns dels llibres de la biblioteca personal de Miró. A més, la Fundació atresora fotografies, anotacions i un conjunt de documents heterogenis relacionats amb Miró.