Fundació Miró


Sol·licitud d'ofertes per a reforma del Taller Sert


Publicat: 13 d'octubre de 2016

La comissió de govern de dia 3 de junio de 2016 acordà aprovar les condicions per a la sol·licitud d'ofertas de rehabilitació del Taller Sert.

El termini de presentació d'ofertes, en sobre tancat, finalitza el dia 4 de novembre de 2016 a les 14:00 hores, a:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Dept. Administració
C. Saridakis, 29
07015 Palma

Per a més informació, dirigiu-vos a: Dept. Col·leccions

 

Sol·licitud d'ofertes 83 KB

Plànol 2 413 KB

Plànol 5 390 KB