Fundació Miró


EXP 2015-02: Concurs explotació bar-cafeteria de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca


Data d'inserció al perfil del contractant: 30/09/2015

Concurs per al Servei de Bar-cafeteria de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Enllaç d'inserció al BOIB

Adjudicació

La Comissió de Govern acordà, en data 25/09/2015 adjudicar el concurs del Servei de Bar-cafetería de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca a:

LEANDRO SOARES DA COSTA (DNI 45.693.783M)
Cànon oferit: 13.310 € (IVA inclòs)

L'adjudicatari disposa de 15 (quinze) dies hàbils per a aportar la documentació requerida als plecs i procedir a la firma del contracte administratiu.