Fundació Miró


Fons museogràfic


La col·lecció de la Fundació té el seu origen en la donació de Joan Miró. El 7 de març de 1981 Miró i la seva dona, Pilar Juncosa, varen donar a la Fundació Pilar i Joan Miró els tallers de l’artista, el Taller Sert i Son Boter, així com les obres, els documents i els objectes que hi havia. El generós llegat de Miró estava integrat per pintura, dibuix, escultura i obra gràfica, així com per un ric fons documental i una part de la seva biblioteca personal.

La col·lecció d’obres de Joan Miró consta de pintura, dibuix, escultura i obra gràfica. En total, el fons està compost per 118 pintures damunt tela, 275 obres realitzades amb tècniques diverses damunt diferents tipus de suport, 1.512 dibuixos i 35 escultures, així com obra gràfica. La riquesa de la col·lecció tradueix la varietat de tècniques, materials i procediments que Miró utilitzà i sovint possibilita la reconstrucció del seu procés creatiu. Els nombrosos projectes de pintura, escultura, ceràmica, murals, obra gràfica i tapissos testimonien la inexhaurible creativitat de Miró a la darrera etapa de la seva vida. L’arc cronològic de les obres de la col·lecció abasta des de 1908 a 1981, si bé la major part foren creades a partir dels anys seixanta. L’oli de Miró més antic conservat forma part d’aquesta col·lecció. Pel que fa a les obres tridimensionals, la Fundació compta amb assemblages únics i bronzes d’edicions limitades, fonamentalment creats als anys seixanta i setanta. Els dibuixos més antics daten de mitjan anys trenta i els més recents són uns quaderns d’esbossos de 1981. A més, la Fundació conserva un ric fons gràfic que supera les 700 peces.

Amb el temps, la col·lecció de la Fundació s’ha anat enriquint amb obres d’altres artistes, moltes procedents d’homenatges a Miró, entre els quals es troben Arroyo, Canogar, Chagall, Chillida, Chirino, Feito, Francés, Genovés, Guerrero, Guinovart, Gordillo, Hernández Pijuan, Rueda, Millares, Mompó, Muñoz, Ràfols Casamada, Saura, Sempere, Tàpies i Villalba. Finalment, la col·lecció s’ha incrementat també gràcies a la producció pròpia d’obra gràfica als tallers de la Fundació amb obres d’artistes com Peter Phillips, Wolf Vostell, Joan Cruspinera o Rafa Forteza, entre d’altres.

 PINTURES ESCULTURES DIBUIXOS FONS D'OBJECTESEl fons de la Fundació allotja una important i única col•lecció d’objectes recollits i guardats per l’artista al llarg dels anys. Es tracta d’objectes que emmagatzema al Taller Sert i Son Boter que l’inspiren i que són objecte del seu interès per motius diversos. No només hi ha objectes sino que també hi ha nombroses postals i retalls de diaris i de revistes, enganxats a les parets amb xinxetes, que podem considerar com a punts de partida de part del repertori iconogràfic de Miró. Aquests objectes i papers configuren una particular atmosfera creativa absolutament necessària per a la seva forma de treballar.

“Tot el que permet entrar aquí està relacionat amb el meu treball, són coses que constitueixen recordatoris, coses que necessit com a atmosfera. Una foto d’un teatre circular, magnífic, que m’enviaren de Polònia, un anunci de bescuits. I l’art popular, que és el que més m’agrada”. Georges Raillard, Conversaciones con Miró.