Fundació Miró


Memòria econòmica 2013


Memòria econòmica i informe d'intervenció relatiu als comptes de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca durant 2013. Aprovades al Patronat de dia 30 de maig de 2014

 

Estat de comptes 2013 i memòria econòmica 571 KB

Informe d'intervenció 193 KBMemòria econòmica 2014


Memòria econòmica i informe d'intervenció relatiu als comptes de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca durant 2014. Aprovades al Patronat de dia 8 de juny de 2015

 

Estat de comptes 2014 i memòria econòmica 8025 KB

Informe d'intervenció 195 KBMemòria econòmica 2015


Memòria econòmica i informe d'intervenció relatiu als comptes de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca durante 2015. Aprobadas en el Patronato de día 20 de maig de 2016

 

Estat de comptes 2015 i memòria econòmica 6066 KB

Informe d'intervenció 761 KB