Fundació Miró


Memòria econòmica 2016


Memòria econòmica i informe d'intervenció relatiu als comptes de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca durant 2016. Aprovades al Patronat de dia 2 de juny de 2017

 

Estat de comptes 2016 i memòria econòmica 6983 KB

Informe d'intervenció 60 KBMemòria econòmica 2015


Memòria econòmica i informe d'intervenció relatiu als comptes de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca durante 2015. Aprovats al Patronat de dia 20 de maig de 2016

 

Estat de comptes 2015 i memòria econòmica 6066 KB

Informe d'intervenció 761 KBMemòria econòmica 2014


Memòria econòmica i informe d'intervenció relatiu als comptes de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca durant 2014. Aprovats al Patronat de dia 8 de juny de 2015

 

Estat de comptes 2014 i memòria econòmica 8025 KB

Informe d'intervenció 195 KBMemòria econòmica 2013


Memòria econòmica i informe d'intervenció relatiu als comptes de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca durant 2013. Aprovats al Patronat de dia 30 de maig de 2014

 

Estat de comptes 2013 i memòria econòmica 571 KB

Informe d'intervenció 193 KB