Fundació Miró


Patronat


Ordres del dia i extracte de les actes de les reunions del Patronat

 

4/12/14: Extracte de l'acta 232 KB

8/6/15: Extracte de l'acta 537 KB

4/12/15: Extracte de l'acta 158 KB

18/3/16: Extracte de l'acta 154 KB

2/5/16: Extracte de l'acta 604 KB

12/12/16: Extracte de l'acta 216 KBComissió de Govern


Ordres del dia i extracte de les actes de les reunions de la Comissió de Govern

 

10/01/2014: Ordre del dia 22 KB

10/01/2014: Extracte de l'acta 105 KB

14/02/2014: Ordre del dia 21 KB

14/02/2014: Extracte de l'acta 100 KB

14/03/2014: Ordre del dia 21 KB

14/03/2014: Extracte de l'acta 35 KB

9/05/2014: Ordre del dia 21 KB

9/5/2014: Extracte de l'acta 549 KB

07/07/2014: Ordre del dia 20 KB

07/07/2014: Extracte de l'acta 83 KB

28/07/2014: Extracte de l'acta 164 KB

17/10/2014: Extracte de l'acta 292 KB

4/12/14: Extracte de l'acta 161 KB

3/2/2015: Extracte de l'acta 246 KB

13/3/2015: Extracte de l'acta 218 KB

24/4/2015: Extracte de l'acta 233 KB

08/06/2015: Extracte de l'acta 1300 KB

25/9/15: Extracte de l'acta 338 KB

6/11/15: Extracte de l'acta 258 KB

4/12/15: Extracte de l'acta 227 KB

5/2/16: Extracte de l'acta 225 KB

4/3/16: Extracte de l'acta 191 KB

1/4/16: Extracte de l'acta 240 KB

6/5/16: Extracte de l'acta 211 KB

3/6/16: Extracte de l'acta 211 KB

8/7/16: Extracte de l'acta 205 KB

9/9/16: Extracte de l'acta 219 KB

7/10/16: Extracte de l'acta 235 KB

11/11/16: Extracte de l'acta 202 KB

12/12/16: Extracte de l'acta 243 KB

13/1/17: Extracte de l'acta 210 KB

3/2/2017: Extracte de l'acta 191 KB

3/3/2017: Extracte de l'acta 215 KB

6/04/2017: Extracte de l'acta 290 KB

5/05/2017: Extracte de l'acta 229 KB

02/06/17: Extracte de l'acta 327 KB

7/7/17: Extracte de l'acta 51 KB