Les tècniques de l'art gràfic

Introducció
Biografia
Selecció d'obra
Les tècniques
Bibliografia
Enllaços

GLOSSARI

Mapa de la webEl concepte inclou un conjunt de tècniques i processos la característica comú dels quals és la capacitat de reproduir, és a dir, estampar o imprimir imatges a partir d'una “matriu” tantes vegades determinem. Anomenem matriu al suport damunt el qual es realitza el  dibuix o la imatge. Aquest suport pot ser de diversos tipus de material, entre altres, fusta, pedra, metall o linòleum, depenent  de la tècnica o procés que utilitzem. Cada tècnica requereix un procés d'estampació o impressió propi.

El Gravat
     Tècniques de gravat en relleu
          Xilografia
          Linòleum
     Tècniques de gravat en profunditat o calcogràfic
          Tècniques directes
               Burí
               Punta seca
               Manera negra
           Tècniques indirectes
               Aiguafort
               Aiguatinta
               Aiguatinta al sucre
               Vernís tou
    Entintat i estampació calcogràfica
    Altres tècniques
          Tècniques additives: Carborúndum

Tècniques planes d'impressió
     Litografia
     Serigrafia
     Offset

Glossari