Selecció d'obra gràfica

Introducció
Biografia
Selecció d'obra
Les tècniques
Bibliografia
Enllaços

Mapa de la webLa Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca conserva un conjunt molt important d'obres de Joan Miró relacionades amb la producció d'art gràfic. La colecció comprèn dibuixos, maquetes, matrius, bon à tirer, proves de color, així com estampes definitives i llibres il·lustrats. Les obres que apareixen en aquestes pàgines virtuals no són sinó una petita mostra d'un fons d'obra gràfica infinitament més ric. Aquesta selecció té com a fi il·lustrar el procés creativu de Miró, així com mostrar algunes de les tècniques i formats que Miró utilitzà i que estan representats als fons museogràfics de la Fundació. 

Així, les maquetes, matrius i proves de color de la sèrie Gaudí i les matrius, i els bon à tirer de la sèrie Fundació Palma permeten reconstruir el procés de creació d'aquestes sèries. De manera anàloga, la fotografia, la maqueta i la planxa de l'estampa Els gossos IX il·lustren la producció d'aquest gravat. Per la seva banda, Le Lézard aux Plumes d'Or és un exemple de llibre il·lustrat. Les obres anteriors formen part d'un conjunt, bé d'una sèrie, bé d'un llibre. No obstant això, tot i que a l'àmbit de les arts gràfiques, Miró s'expressà sovint a través de conjunts d'estampes, La marchande de couleurs i Voeux pour 1971 de l'imprimerie Fequet-Baudier constitueixen exemples d'obres autònomes de format gairabé antagònic. Per concloure, els monotips amb papier collé, al igual que les litografies amb collage documenten la vessant més experimental de Miró. Les obres seleccionades pràcticament representen tot el repertori de tècniques i recursos de les arts gràfiques emprats per Miró, així com la seva fusió amb altres tècniques artístiques.

Per raons didàcticques, és a dir, per facilitar la comprensió de les diferents fases del procés de creació i estampació, s'han inclos imatges d'estampes definitives que no pertanyen a la colecció de la Fundació Pilar i Joan Miró. En concret, no formen part d'aquest fons, les estampes de la sèrie Gaudí, d'Els gossos, la Constitución española 1978 i Voeux pour 1971 de l'imprimerie Fequet-Baudier.