Crèdits


Introducció
Biografia
Selecció d'obra
Les tècniques
Bibliografia
Enllaços

Mapa de la web

Creada el juny de 2001

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
   Aurelio Torrente Larrosa, director

Biografia, bibliografia i enllaços:
   Gloria Arias i Marquès
   Emma Socies i Bordoy
   amb la col·laboració de Josefina Llopis Porras i 
   Arànzazu Miró Moina (biblioteca)

Selecció d'obra gràfica i glossari:
   María Luisa Lax Cacho
   Eva Martínez Pujadas
   amb la col·laboració d'Enric Juncosa Darder

Tècniques:
   María Luisa Lax Cacho
   Julio León Aguilera
   Eva Martínez Pujadas
   Joan Oliver i Argelés
   Joana Maria Riera i Gamundí

Disseny i construcció web:
   Pere Manel Mulet i Ferrer

Correcció textos
    Servei d'assessorament lingüístic de l'Ajuntament de Palma

Agraïments:
   Joan Punyet Miró
   Joan Barbarà
   Cristina Calero
   Marta Puyol Ibort i Francisco J. Bolea Aguarón, beca Pilar Juncosa i Sotheby's
       per a projectes i programes didàctics 1995
   i a tots els qui, d'una manera o altra, han col·laborat en aquest projecte.

Obres reproduïdes:
   © Successió Miró, 2001

Procedència de les fotografies:
   © F. Català-Roca, 2001
   © Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, 2001