Fundació Miró


CONVOCATÒRIA OBERTA DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL V FESTIVAL DE VIDEODANSA DE PALMAEsdeveniment: V Festival de Videodansa de Palma
Data límit presentació: divendres 30 juny
Contacte: info@palma-videodanza.com
Organitza: Ágota Harmati
Festival i projeccions: 29 i 30 de setembre a la Fundació Pilar i Joan Miró
Més informació:
www.facebook.com/FestivaldePalma/


REQUISITS DE SOL·LICITUD

Els participants hauran d’enviar per correu electrònic:

- Nom, llinatges, telèfon i correu electrònic del sol·licitant.
- Vídeo des de la plataforma Vimeo.
- Una descripció i explicació del vídeo.
- Informació tècnica: durada, any de producció, direcció, coreografia, fotografia, nom dels ballarins, producció, coproducció, distribució, música.
- Declaració d’acceptació de les condicions de participació.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El sol·licitant haurà de declarar formalment que és l’autor de l’obra que presenta o que poseeix els drets de la mateixa.

El sol·licitant donarà permís al Festival de Videodansa de Palma per tal que pugui reproduir l’obra presentada en qualsevol format, tradicional o digital, sense cap cost i amb la finalitat de preservar-la de qualsevol modificació/mal i que sigui adequat al moment de la seva exhibició.

El sol·licitant donarà permís al Festival de Videodansa de Palma per tal que utilitzi l’obra sense cap cost de cara a projectar-la i difondre-la sense ànim de lucre, i per altres usos relacionats amb la creació d’una base de dades i consulta d’arxiu. Els drets morals i econòmics de l’obra seran exclusivament propietat de l’autor.

La recepció dels arxius de videodansa impliquen l’acceptació incondicional d’aquestes condicions. En els casos no prevists, la decisió final la prendrà la direcció del festival.

La data límit per presentar propostes i participar serà el 30 de juny de 2017.

Les sol·licituds i consultes s’han d’enviar a: Ágota Harmati info@palma-videodanza.com