Fundació Miró


RESULTATS DE LA PRIMERA PROVA DEL CONCURS-OPOSICIÓ DE LA PLAÇA DE CONSERVADOR/A I CONVOCATÒRIA PER AL SEGON EXAMENPalma, 16 de setembre de 2016.

La comissió seleccionadora, reunida en el procés de selecció de la plaça oferta de Conservador/a a la Fundació Pilar i Joan Miró amb data de 16 de setembre de 2016, ha resolt sobre la primera fase de prova d’accés realitzada el dia 12 de setembre de 2016.

Els resultats es publiquen en el document adjunt.

Tal i com estableixen les bases, els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils des de dilluns 19 de setembre per a la presentació d’al•legacions a les valoracions de la primera prova de la plaça de Conservador/a.

D’altra banda, es convoca als aspirants a la realització de la segona prova establerta en les bases del concurs el pròxim dia 26 de setembre de 2016 a les 9:00 hores a la Fundació Pilar i Joan Miró. El dia següent, 27 de setembre de 2016 es convocarà als aspirants a les 9:00 hores per tal d’iniciar la lectura de les proves, en sessió pública, a la Fundació Pilar i Joan Miró davant la comissió seleccionadora.

 


RESULTAT PRIMERA PROVA CONCURS-OPOSICIÓ CONSERVADOR/A. 16.09.2016 80 KB