Fundació Miró


Democracia. “Contra el público”24 d’abril/4 de juliol de 2010

Espais: exterior de la Fundació, porxo de l’entrada, hall, Zero, Cúbic i Auditori

Intervencions a la ciutat
Curadora: Piedad Solans

Pocs artistes com Pablo España i Iván López, que formen el duet artístic Democracia, s’internen en les estructures simbòliques i iconogràfiques de la violència i en la seva configuració social, política, cultural i imaginària. Fundadors i membres del grup El Perro, dissolt el 2006, Democracia es defineix com un “sistema”, en els projectes del qual participen eventualment col·laboradors de diversos àmbits: dissenyadors, fotògrafs, grafitaires, músics, muntadors, col·lectius d’artistes... A través del seu nom artístic expressen la buidor del concepte polític: “Ens hem posat el nom de Democracia perquè actualment és una paraula més, sense significat”.

Amb aquest apel·latiu apunten també a les dinàmiques crítiques i creatives que deriven de l’autoria individual i de la participació grupal en contextos i processos de treball permeables i flexibles. Pertanyen a una generació d’artistes a Espanya que, com Eugenio Ampudia, Alicia Framis, Santiago Serra o Rogelio López Cuenca, han renunciat als formats tradicionals per pràctiques i conceptes interactius i formes de representació i d’acció (o praxi política) que operen en l’àmbit urbà, virtual i social.

Continguts de l’exposició i intervenció pública:

● L’entrada exterior de la Fundació, el porxo de l’entrada, el hall, la botiga, el Zero, el Corredor, l’Auditori i el Cúbic presentaran les obres ja produïdes d’escultura, videoinstal•lació i documentació (cartells, camisetes, adhesius, etc.). Entre aquestes, Monument al terrorista suïcida, Víctima, Welfare State o Charity.

Paral•lelament s’oferiran a la lectura del públic les revistes editades per Democracia (Nolens Volens), projectes de cura, manifests, documentació d’obres, escrits i accés a Internet al web Contraindicaciones, editat per Democracia.

Finalment, es proposa la presentació de l’obra El Ideal (un diari editat amb motiu de l’aniversari del 23 d’abril de 1939.

Activitats paral·leles:

● EDICIÓ DE SER Y DURAR. Democracia en realitzarà una edició als tallers gràfics i l’obra serà presentada i exposada com a part de l’exposició.
● CONFERÈNCIA de presentació dels treballs creatius de Democracia a càrrec dels propis artistes.
● TALLER. Democracia oferirà un taller específic a la Fundació. 21-26 juny.