Fundació Miró


"Vea usted, aquí estaba..." PRORROGADA FINS AL 26 DE JUNY“Vea usted, aquí estaba...”,
de MP&MP Rosado

Inauguració 21 de novembre de 2014 a les 20h

Sense contraris no hi ha progrés. Atracció i repulsió, raó i energia, amor i odi, són necessaris per a l’existència humana.
Les noces del cel i de l’infern. 1790-1793.
William Blake.

Els contraris són i no són oposats; és a dir, no hi hauria unitat si no existissin diferències per a combinar, i tot això s’il·lustra en aquesta recerca de l’altre en el mateix. La necessitat de conciliar els oposats és una part del treball de perfeccionament humà. La reconciliació dels antagonismes és present a la poesia. Heràclit, el taoisme, Dant, Shakespeare, Blake o Borges.

“Vea usted, aquí estaba...” de MP&MP Rosado és un projecte que explora el signe, entès com a obstacle, marca o senyal, i l’ocupació de l’espai en la pràctica escultòrica. Aquest projecte artístic està vinculat als tallers d’obra gràfica de Joan Miró, específicament als de serigrafia i de
ceràmica, situats devora la possessió del segle XVIII de Son Boter.

El procés de percepció espacial inscriu el pas a l’altre; practicar l’espai és, al lloc, ser altre i passar a l’altre; el que es mostra assenyala el que ja no hi és. Trobades casuals i negociacions personals es donen cita en el procés d’investigació, sense l’altre però en una relació necessària amb
el desaparegut.

El treball artístic de Joan Miró representa el seu interès pel joc amb l’espai, i el procés de l’escultura, que comença amb l’objecte trobat. L’artista intervé en el procés, en imprimir traços i empremtes del pinzell i de la mà a les peces, que formen part de l’aparença final de l’obra. Les imatges, abans recognoscibles, han desaparegut ja quasi per complet, per a donar pas a un altre mode de representació, el llenguatge ideogràfic que, a partir d’aquest moment, identificarà el treball de Miró. Els elements –estructura, forma, color i ritme– defineixen l’obra.

“Quan res s’interposa a l’espai, la nostra mirada arriba molt lluny. Però si topa amb alguna cosa, no veu res; només veu allò amb què topa: l’espai és el que frena la mirada, allò amb què xoca la vista, l’obstacle: maons, un angle, un punt de fuga: quan es produeix un angle, quan uelcom s’atura, quan s’ha de girar perquè comenci de nou, això és l’espai.
L’espai.” Espècies d’espais. Georges Perec.

 

Fulletó exposició 1637 KB