Fundació Miró


[N]ANUL·LAT. /[N] Curs Disseny de Projectes CulturalsCURS: Disseny de projectes culturals
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Dissabte, 23 de febrer de 2013IMPARTIT PER ÁLVARO VARGAS
Graduat en Periodisme a la Universitat Complutense de Madrid, tècnic superior en Realització d’Audiovisuals i Espectacles, tècnic superior en Imatge.
Director d’Espacio Plano B, dedicat a la difusió i la comercialització d’art contemporani.
Director de la Fira d’Art Emergent ROOM ART FAIR.
Programador cultural de la Universitat Complutense a través del Vicerectorat de
Cultura, la Delegació Central d’Estudiants o La Casa del Estudiante [2003-2008].

PROGRAMA
 Pretenem oferir un model genèric d’aplicació a la plasmació de qualsevol projecte cultural.
 Si en algun moment has tingut una idea per a desenrotllar alguna activitat a l’àmbit cultural però dubtes a l’hora de presentar-la a alguna institució pública o empresa de gestió cultural, en aquest curs et donarem les pautes per a elaborar un document que reculli tots els aspectes que puguin interessar l’interlocutor perquè el projecte, aquesta idea inicial, es posi en marxa.

OBJECTIUS
 Esquematitzar els aspectes més rellevants d’un projecte cultural.
 Conèixer, tant en el contingut com en la forma, el mode de presentar el nostre projecte a una institució o empresa.
 Diferenciar un projecte intern [per a l’equip] d’un projecte extern.
 Aportar algunes eines per a relacionar-nos millor amb l’entitat a la qual vulguem vendre el nostre projecte.

CONTINGUT TEMÀTIC
 Concepte de projecte cultural
 Esquema com a eina pràctica i funcional
 Bases del projecte
 Definició del projecte
 Producció del projecte
 Avaluació del projecte
 Contacte gestor-institució
 Aspectes formals del projecte
 Tipus de projecte

 


Informació general 41 KB

Curs Disseny de Projectes Culturals 34 KB

Curs Disseny de Projectes Culturals 31 KB

Matrícula 24 KB

Matrícula 41 KB