Fundació Miró


Geometria descriptivaExposició de Joan Josep Marcó, fotografies i Àngel Terrón, poemes

Lloc:
Espai Zero

Dates:
7-23 d’octubre 2011

Inauguració:
7 d’octubre a les 20 h

Lectura poètica a càrrec d’Àngel Terrón


GEOMETRIA DESCRIPTIVA

Geometria descriptiva és la ciència o tècnica que ens permet representar en dues dimensions els objectes de l’espai que consideram “real”, és a dir, de tres dimensions. No és aquest significat literal el que es vol convocar ací: fent un isomorfisme podríem pensar que els fets, els sentiments, el pensament, també tenen la seva corporeïtat: aleshores tant el poema com la imatge fotogràfica representen també l’objecte virtual en un altre espai de significació: tant el text com la imatge serien també una projecció de la realitat, els punts o plans de projecció esdevenen intensament relacionats amb el seu sentit i expressió. És així que les formes verbals i gràfiques fragmentàries es poden classificar segons la tècnica d’escriptura i de representació fotogràfica en projecció dièdrica, perspectiva cavallera, projecció axonomètrica, cúbica o fitada...

Joan Josep Marcó / Àngel Terrón

Exposició de 24 fotografies i 12 poemes


 

21 KB

22 KB