Fundació Miró


"Projecte per a presó abandonada". Patricia Gómez/María Jesús GonzálezDates: 28 gener -25 abril 2011

“Projecte per a presó abandonada” és un projecte de recuperació realitzat entre 2008 i 2009 a l'antiga presó Model de València, amb la intenció de rescatar i documentar la memòria impresa als murs d'aquesta històrica presó, actualment deshabitada i en procés de remodelació.

Des de l'any 2002, Patricia Gómez i M. Jesús González treballen en el desenvolupament d'una sèrie de projectes que tracten de recobrar la memòria de llocs immersos en procés de desaparició o abandonament. A través de la intervenció a l'interior d'edificis i espais deshabitats, duen a terme un treball d'estampació de grans superfícies sobre tela, amb l'objectiu d'extreure un registre material del seu estat i generar, en darrer terme, un arxiu físic i documental que permeti conservar el record i la història de llocs que ja no existeixen.

L'antiga presó Model de València, amb més d'un segle d'existència, es troba buida des de l'any 1993, i actualment és remodelada per a ús administratiu. La presó, ara descarnada, permet observar detalls que abans no era possible observar. Les parets, literalment, parlen, carregades de mostres d'expressió gràfica com missatges, dibuixos i grafits, conservats encara a cada racó dels seus murs i procedents tant dels presos que varen habitar la presó com dels tafaners que s’hi varen endinsar després del seu tancament definitiu.

El material extret a partir de les intervencions es compon fonamentalment d'una sèrie d'estampacions (arrencaments) sobre tela de diferents dimensions, equivalents a la mida real dels murs. A més d'aquestes peces, el projecte es completa amb un treball de fotografia i vídeo, que contextualitza l'obra a l'espai i ajuda a entendre el procés de creació.

En el marc de l'exposició a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, el projecte s’amplia quan sorgeix la possibilitat de realitzar un treball paral·lel a l'antiga presó de Palma, la particular situació de la qual permet a les artistes assistir al darrer tram de la seva existència amb els seus set únics habitants. En aquest nou context la mirada subjectiva és ara completada i compartida per una nova visió, la que sorgeix a partir dels ulls i l'experiència dels interns, que també s'apropen al final del seu temps de reclusió.

En molt poques ocasions es troben directament aquestes dues realitats, normalment distanciades. Les artistes volen fusionar aquests conceptes, el del procés de creació i que l'obra que en sorgeixi tingui la veu i el testimoni dels interns com a protagonistes.

Per això, les artistes, parteixen de la seva anterior experiència, de la seva tasca de recuperació d'empremtes i rastres anònims, de creació d'arxius de memòria, en l'espai d'una presó deshabitada. En aquella ocasió, la seva mirada i els seus descobriments es detenien en certs aspectes que per a elles eren destacables (potser per als presos haurien estat d'altres). D'altra banda, les persones que varen deixar el seu rastre sobre els murs –i que després les artistes varen rescatar–, feia temps que no hi eren i, sobretot, no imaginaven que la seva empremta anava a ser registrada i recuperada.

En canvi, davant d'aquest nou projecte Gómez i González es troben amb la situació inversa: les persones sí que hi són i hi poden deixar un rastre conscient, sabent per endavant que es recuperarà per al futur. Els agradaria que el seu treball servís per a donar als presos de la presó de Palma l'oportunitat de deixar una empremta i, a més, registrar-la i conservar-la, prenent consciència que tot allò que els construeix com a individus forma part de l'espai comú de la cultura, d'on es poden extreure col·lectivament nous sentits. Paral·lelament, la mostra es tanca amb una edició realitzada als Tallers Miró on les artistes fan un recorregut fotogràfic a partir de l'estat en el qual va quedar la presó el dia abans de ser desallotjada.

 

"Projecte per a presó abandonada". Patricia Gómez/María Jesús González 1"Projecte per a presó abandonada". Patricia Gómez/María Jesús González 2"Projecte per a presó abandonada". Patricia Gómez/María Jesús González 3"Projecte per a presó abandonada". Patricia Gómez/María Jesús González 4Dossier de premsa (català) 248 KB

Dossier de premsa (castellà) 228 KB