Fundació Miró


“Miró - Portabella. Poètica i transgressió”


19 de desembre de 2009/5 d’abril de 2010
Espais: Estrella, Zero, Corredor, Auditori, Cúbic, i d’Interpretació del Taller Sert.

Continguts de l’exposició:

L’exposició que presentam vol fer un recorregut pels camins de la seva creació utilitzant com a fil conductor els curtmetratges que el cineasta va dedicar a diferents vessants creatives del gran artista català, com és ara la forja, el tapís, l’acció creativa efímera, o bé, el compromís polític de Miró contra la dictadura espanyola.

Fruit d’aquesta col·laboració entre Joan Miró i Pere Portabella ens han arribat quatre curtmetratges que constitueixen el bessó d’aquest projecte: Miró aidez l’Espagne, 1969, Miró l’altre, 1969, Miró la forja, 1973, Miró tapís, 1973.

Instal·lació de l’exposició:

Els curtmetratges es presentaran com a instal•lacions a cadascuna de les sales d’exposició de la Fundació Pilar i Joan Miró en diàleg amb algunes de les obres de Joan Miró que apareixen al film, o bé amb d’altres relacionades amb el tema que presenta el curtmetratge, aportacions documentals o fotografies d’altres creadors relacionades amb la temàtica presentada.

Activitats paral·leles:

► VISITES ESPECIALS COMENTADES A L’EXPOSICIÓ "Miró-Portabella. Poètica i transgressió":
7 de febrer: Comissió de Govern/Patronat/Consell Assessor de Cultura de l’Ajuntament
4 de març: Associació d’Artistes/gestors culturals/comissaris i crítics/sector audiovisual
► CICLE DE CINEMA DE PERE PORTABELLA
Lloc: Centre Cultura “SA NOSTRA” (Palma)
3, 10, 17 i 24 de febrer